Collectie Gelderland

Geen titel

De Christus Koningkerk; beeld van Maria met Kind, vervaardigd door Jac Maris eind dertiger jaren voor de Mariakapel. De 2 stijlen met het leven van Maria (links en rechts van het beeld) zijn te bewonderen in het Marishuis te Heumen. Maria met kind is geplaatst in de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat