Collectie Gelderland

Geen titel

Een tekening van Thomas Witteroos, voorstellende Huize "Mariënboom"; is in het bezit van het Gelders Archief in Arnhem; kaartboek IIIa, folio 53 (détail), "Register van alle die blocken Staghen houdt gheleeghen buyten de stadt Nieumeghen op het Nederrijckxwalt"