Collectie Gelderland

Geen titel

Collecte Winterhulp. Stichting Winterhulp Nederland was een nationaalsocialistische organisatie naar Duits voorbeeld door de bezetter opgericht om behoeftige Nederlanders van maatschappelijke hulp te voorzien met verschillende prominente NSB-ers in het erecomité. Dit had tot resultaat, dat de Nederlandse bevolking er niet van gediend was