Collectie Gelderland

Geen titel

Het Vroolijke Nootje speelt niet bij de passage van het detachement Landstorm dat wordt voorafgegaan door drie trommelaars bij de doortocht te Wijchen tijdens de 21e Vierdaagse.