Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen, gebouwd in 1909 in opdracht van de R.K. Coöp. Werklieden Bouwvereeniging, gezien vanaf de achterzijde