Collectie Gelderland

Geen titel

De door het bombardement verwoeste St. Augustinuskerk; op de achtergrond rechts de St. Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk)