Collectie Gelderland

Geen titel

Het Rooms Katholiek Weeshuis, kort voor de afbraak op de Hessenberg