Collectie Gelderland

Geen titel

Beeld van het Valkhofpark, beginjaren zestig. Rechts de Sint Maartenskapel - ook wel Barbarossa-ruïne geheten - in 1155 gebouwd in opdracht van Frederik Barbarossa als hofkapel van een nieuwe burcht, op de plaats van de oude Karolingische palts. Bij de afbraak in 1795 van de Valkhofburcht werd besloten om de ruïne van de kapel te behouden