Collectie Gelderland

Geen titel

Foto vanaf de toren van de gehavende St.Dominicuskerk. Linksboven bij het grote pand is het begin van de Houtstraat.