Collectie Gelderland

Geen titel

R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen behorende bij het klooster van de Zusters Filles de la Sagesse (Dochters der Wijsheid) ; Links de hoek met de Driehuizerweg (thans Heyendaalseweg) ; P.S. in 2017-2018 omgebouwd tot wooneenheden