Collectie Gelderland

Geen titel

Op 6 juli 1938 werd de Burgerij Commissie Sanering Oude Stad opgericht, kortweg S.O.S., die zich ten doel stelde de Benedenstad te saneren. Onder voorzitterschap van C.A.P. Ivens nodigde de commissie de architectenbureaus Siebers, Kraaij en Granpré Molière uit deel te nemen aan een prijsvraag. De maquette toont het winnende ontwerp van de heer Verhagen, vennoot van Granpé Molière, dat op 28 februari 1940 aan de gemeenteraad werd aangeboden. De maquette werd tentoongesteld in het gemeentemuseum in de villa Belvoir. Het plan betekende in feite de geboorte van het (niet door iedereen gewaardeerde) Groene Balkon