Collectie Gelderland

Geen titel

Een tekening in zwart krijt penseel in grijs gewassen van Adam Pijnacker (1622-1673), voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust bij een Particulier Collectie