Collectie Gelderland

Geen titel

Een penseeltekening in grijs gewassen van M. Berkenboom, voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust in de Universiteitsbibliotheek in Leiden; negatiefnr.: 1533 (rechts boven)