Collectie Gelderland

Geen titel

Schilderij berustende op het Stadhuis, voorstellende Godfried van Bouillon verkoopt zijn leen Veluwe aan Otto I van Gelre. Gesigneerd en gedateerd door: R. van Langevelt fecit