Collectie Gelderland

Geen titel

Toespraak van Arie Oosterlee (vanaf 1930 directeur van de Klokkenberg en opvolger van zijn vader Pieter Oosterlee) n.a.v. de geboorte van prinses Beatrix