Collectie Gelderland

Geen titel

Een gewassen pentekening van een onbekende meester, voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam