Collectie Gelderland

Geen titel

Straatbeeld, beginjaren zestig, gezien in de richting van de Muntweg, met de woningen uit de jaren twintig en beginjaren dertig