Collectie Gelderland

Geen titel

Na de arrestatie wordt deken Dr. Jozef Teulings (pastoor van de St. Antonius van Padua-kerk aan de Groenestraat) door de SD weggevoerd via het kerkplein. Na zo'n 3½ jaar gevangenschap in Dachau keerde hij in augustus 1945 terug naar Nijmegen.