Collectie Gelderland

Geen titel

Het verwoeste interieur van de St. Augustinuskerk; rechts de noordelijke zijbeuk, links het middenschip met de bovengalerij.