Collectie Gelderland

Geen titel

Een van de gebrandschilderde ramen van Joan Collette (1889-1958) in het Stadhuis. Dit is een van de zes ramen met als thema Magistratuur, getiteld: De verpanding van de Rijksstad Nijmegen door Roomskoning Willem II aan Graaf Otto II van Gelre in 1247