Collectie Gelderland

Geen titel

Gemeentelijk monument. Winkels met bovenwoningen werden in 1950-1951 gebouwd naar een ontwerp van architect Charles Estourgie, in opdracht van W.F.J. Brinkman uit Nijmegen. Het is een van de eerste herbouwde panden in de verwoeste binnenstad.