Collectie Gelderland

Geen titel

Winkelruimte van de Singer-Maatschappij bij avond. Reproductie uit: Gebruikt Electriciteit! Reclame uitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te Nijmegen, eerste serie no. 2 'Onze Winkels', Nijmegen 1910