Collectie Gelderland

Geen titel

Een gedenksteen, gevonden op het St. Stevenskerkhof, betreffende de herbouw van de Valkhofburcht door keizer Frederik I, genoemd Barbarossa, (1122 – 1190). De Nederlandse vertaling van de tekst luidt: 'Duizend jaar nadat het Heil de wereld werd geschonken, Daarbij gevoegd nog honderd vijf en vijftig jaar, Heeft, als keizer van zijn Rijk, Frederik vriend des vredes Het vervallen, ingestorte, oude, schier in het niet verzonken Bolwerk van Nijmegen in gelijkwaardige schoonheid en luister herbouwd Julius moge dan aan zijn begin als schepper staan, Niet gelijkwaardig was hij de vredebrengende herbouwer Frederik.'