Collectie Gelderland

Geen titel

Een ets gedrukt in kleur, in kleur gewassen van Mattheus Berkenboom (1677-1722) , voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust bij de collectie Bodel Nijenhuis, te Leiden; zie ook de negatiefnrs.: 15022 en 1555 (onder)