Collectie Gelderland

Geen titel

Focus op onbewoonde ruimten boven winkels in de binnenstad. Acties van krakers zoals hier boven kledingzaak VET dragen ertoe bij dat de gemeente haar beleid ten aanzien van (langdurig) leegstaande panden verder aanscherpt. Het centrum telt circa zeventig winkelpanden waarboven niemand woont maar die wel een woonbestemming hebben