Collectie Gelderland

Geen titel

Straatbeeld, beginjaren zestig, gezien in de richting van de Muntweg, met rechts en links woningen uit de beginjaren dertig en, links van het midden, Van Dungen's Chocoladefabrieken op nummer 121-123