Collectie Gelderland

Geen titel

De R.K. Werklieden Vereniging poseert ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan. De fanfare U(uit) L(ust) T(ot) O(efening) bracht een muzikale hulde. De foto is waarschijnlijk genomen voor een bijgebouw van het afgebroken kloosters van de zusters Franciscanessen. Dit gebouw is nu in gebruik als dorpshuis De Paulus