Collectie Gelderland

Geen titel

Het Klooster en de Rooms Katholieke Kweekschool voor onderwijzeressen van de Congregatie Zusters Filles de la Sagesse (Dochters der Wijsheid) , op de hoek met de Heijendaalseweg