Collectie Gelderland

Geen titel

Een getekende afbeelding van een koperen plaat in de noordelijke koorwand, voorstellende Thomas Buys, overleden in 1570