Collectie Gelderland

Geen titel

Het Oranjehotel. Links de Spoorstraat met een Stoomtram