Collectie Gelderland

Geen titel

Natuurlijke begrazing door een kudde schapen op de helling van de stuwwal