Collectie Gelderland

Geen titel

Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernard hield het 1e Bataljon van het 26e Regiment Infanterie der Grenstroepen een parade waaraan alle eenheden deelnamen en plantte de bataljons-commandant majoor Weber in Malden een prins Bernard-boom en voor of na de plechtigheid poseerde het gehele regiment voor de fotograaf