Collectie Gelderland

Geen titel

Begrafenis van G.van Boldrik, oud - gemeentesecretaris van Beek, de stoet passeert zijn woonhuis met gesloten luiken