Collectie Gelderland

Geen titel

Aankomst van een detachement hospitaalsoldaten van de Militaire Geneeskundige Dienst aan het station op de maandagmiddag voor de 23e Vierdaagse.