Collectie Gelderland

Geen titel

Openstelling van het fietspad aan de oostelijke kant van de Maasbrug. De brug, met een totale overspanning van 685 meter en gelegen in de autosnelweg A73, krijgt 2 x 2 rijstroken en vluchtstroken en aan beide zijden voorzieningen voor het langzaam verkeer.