Collectie Gelderland

Geen titel

De St. Rosastichting (Huize Rosa) : hierin huisden een pensionaat , een kleuterschool, een lagere school, een huishoudschool en een kweekschool, allen gerund door de Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie (ook genoemd de Dominicanessen van Neerbosch) ; architect in 1911 was W.J.H. v.d. Waarden