Collectie Gelderland

Geen titel

Riet Janssen uit de Hertstraat ontvangt in Huize St. Anna (tijdelijk gemeentehuis) een fiets. Bij haar poging om de Nieuwzeelandse vlieger Bill Kalka uit de Maas bij Niftrik te redden, werd haar fiets gestolen. V.l.n.r.: H. Ness, vader Janssen, mevr. Hustinx, townmajor Green, mevr. Janssen, sgt. uit Nieuw-Zeeland, G.A.Hayden, Riet Janssen, townmajor F. Lyal.