Collectie Gelderland

Geen titel

De Kerk van het H. Hart met Klooster en de R.K. Meisjesschool en bewaarschool van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch.