Collectie Gelderland

Geen titel

Een pen- en penseeltekening in grijs gewassen van Hendrik Hoogers (1747-1814), voorstellende de Valkhofburcht, gezien vanaf de Waaloever bij de Herberg "Batavia"; het origineel berust in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam