Collectie Gelderland

Geen titel

Maasbommel richting noordoosten gezien, op de voorgrond in het midden zien we de Heilige Lambertuskerk. Bovenaan in het midden zijn de baggerwerkzaamheden aan de gang die ervoor zorgden dat waterrecreatiegebied de Gouden Ham ontstond.