Collectie Gelderland

Geen titel

Panden aan de Waalkade (op de plek van het huidige Holland Casino) met uiterst rechts de Zeilmakerij (het Zeilmakershuis) van de Firma Jaap Post en in het midden het depot van de Nijmeegse Stoombootmaatschappij