Collectie Gelderland

Geen titel

De Maas en Waalsche Kweekerij. Op de voorgrond de kassen. Daarachter het woonhuis, waarop in grote cementletters over de hele frontbreedte bovenstaande naam stond vermeld. Op dezelfde plaats kwam later de witte bungalow van mevr. Ermers-Daanen, later overgenomen door de gemeente.. Daarachter gemeentehuis/ambtswoning. Links de tramrails van de Stoomtram Maas en Waal, opgeheven in 1933. In de verte de r.-k. kerk.