Collectie Gelderland

Geen titel

Rond 1838 werd al ontdekt dat zich op de Holdeurn een grote Romeinse pannenbakkerij bevond. In de zomermaanden van 1938 en 1939 werden er onder leiding van dr. Holwerda en dr. Braat opgravingen verricht die het complex grotendeels blootlegden