Collectie Gelderland

Geen titel

Blik op Hotel de Plasmolen vanaf de uitzichttoren op de Kloosterberg, op de achtergrond de Middelaarse hei, een gebied met schrale akkers en drassige weiden.