Collectie Gelderland

Geen titel

De Sint Nicolaaskapel - ook wel Karolingische en Valkhofkapel genoemd - is gebouwd rond 1030 op de resten van de paleiskapel van Karel de Grote en naar het voorbeeld van diens Paltskapel in Aken. Bij de afbraak van de Valkhofburcht in 1795 werd besloten om de kapel te behouden. Het is de enige nog bestaande romaanse centraalbouw in Nederland