Collectie Gelderland

Geen titel

Het Stadhuis , na de restauratie door Pierre Cuypers Sr (in 1880-1882), met, op de hoek van de Lange Nieuwstraat , het Mariabeeld met baldakijn , gemaakt in 1881 door Edouard Colinet (12-12-1844 - 5-1-1890) ; daarnaast de i.o.v. Pierre Cuypers in 1882 vervaardigde 8 Keizerbeelden (Traianus, Karel de Grote, Frederik Barbarossa, Willem II , Karel IV, Karel V en (boven de ingang) Julius Caesar en Julius Civilis). Daarboven meerdere koppen en onder de dakgoot 11 medaillons met deugden