Collectie Gelderland

Geen titel

Een aquarel van H.D.J. van Schevichaven, voorstellende een laat-gotische poort, die volgens Van Schevichaven toebehoord zou hebben aan een verder niet bekend Gasthuis