Collectie Gelderland

Geen titel

Het Vroolijke Nootje speelt niet bij de passage van een detachement Nederlandse militairen dat wordt voorafgegaan door een trommelaar bij de doortocht te Wijchen tijdens de 21e Vierdaagse.