Collectie Gelderland

Geen titel

Verbreding van het Maas-Waalkanaal, aansluitend bij de bouw van de nieuwe sluis bij Weurt. Rechts de Westkanaaldijk