Collectie Gelderland

Geen titel

Straatbeeld, beginjaren zestig, gezien in de richting van de Muntweg. Rechts van het midden, op nummer 174, de garage van Autoverhuur- en Taxibedrijf A. Knoop, op nummer 170, clubgebouw 'De Haard'. Links, aan de overkant, de Nijmeegse Verffabriek